Nieuws

Kom meer te weten over Pluriform


De nieuwe privacywet, zorg dat je goed geïnformeerd bent!

Afgelopen dinsdag vond, op het kantoor van Matthat, een tweede kennismakingssessie plaats over AVG. Dat het belangrijk is om hier goed over geïnformeerd te worden is duidelijk. De nieuwe wet rondom privacy, die in zal gaan op 25 mei 2018, heeft veel voeten in de aarde en heeft de nodige consequenties voor de goede doelen. Ook binnen Pluriform zullen er een aantal veranderingen plaats moeten vinden om als goed doel te kunnen voldoen aan deze wet. Wij vroegen Bart Drost van Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening, al 10 jaar een relatie van Matthat, wat de waarde van deze kennismakingssessie voor hem was.

“ ‘Wet datalekken’, ‘Datasecurity’, ‘General Data Protection Regulation’ en meer van dergelijke termen hingen al een tijdje als een dreigende wolk boven mijn hoofd. Dat er van alles op het vlak van dataveiligheid gaat veranderen en dat die veranderingen (grote) consequenties voor onze organisatie kunnen hebben, dat was me wel duidelijk. Maar waar begin je? En hoe begin je? Hoe vind ik mijn weg hierin?

De uitnodiging van Matthat om deel te nemen aan een kennissessie over dit onderwerp, greep ik met beide handen aan. En daarvan heb ik geen spijt. Leen Roeleveld heeft ons op duidelijke wijze meegenomen in de tocht naar AVG-compliance. Ik zie er naar uit om ook aan de vervolgsessies deel te nemen. Op naar 25 mei 2018!”

Wil je ook aansluiten bij de vervolgsessies? Of wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Gepubliceerd op: 25 oktober, 2017
 
Powered by: Pluriform Software